Circle

Wiener Gruppe


De Wiener Gruppe ( Weense Groep ) was een kleine en losse avant-garde constellatie van Oostenrijkse dichters en schrijvers, die voortkwam uit een oudere en bredere naoorlogse kunstenaarsvereniging genaamd Art-Club . [1] De groep werd rond 1953 gevormd onder invloed van HC Artmann (1921-2000) in Wenen en bestond ongeveer tien jaar. [2] Naast Artmann worden Friedrich Achleitner (1930-2019), Konrad Bayer (1932-1964), Gerhard Rühm (b. 1930), Ingrid Wiener en Oswald Wiener (b. 1935) als leden beschouwd. [3]

Deze groep toonde belangstelling voor barokliteratuur , maar ook voor expressionisme , dadaïsme en surrealisme . [4] Belangrijke impulsen kwamen ook van aanhangers van taalscepticisme, taalkritiek en taalfilosofie, zoals Hugo von Hofmannsthal , Fritz Mauthner of Ludwig Wittgenstein . [5]

Het taalbewustzijn van de Wiener Gruppe kwam ook tot uiting in de opvatting van de leden over taal als optisch en akoestisch materiaal. [6] Al in het begin van de jaren vijftig werd concrete poëzie een spannend nieuw element in in ieder geval de werken van Rühm, Achleitner en Wiener. Lezingen en opnames werden belangrijke onderdelen van de activiteit. Met de charme van nieuwigheid maakten verschillende leden ook gebruik van de rijkdom aan klanken en woordenschat van hun eigen Beierse en Weense dialect. Verder probeerde de groep tekstmontage uit . [7]

HC Artmann