Circle

Rente


Een rentepercentage is het bedrag aan rente dat per periode verschuldigd is, in verhouding tot het geleende, gestorte of geleende bedrag (de hoofdsom genoemd ). De totale rente op een uitgeleend of geleend bedrag hangt af van de hoofdsom, de rentevoet, de samenstellingsfrequentie en de tijdsduur waarover het wordt uitgeleend, gestort of geleend.

De rentevoet wordt gedefinieerd als het deel van een geleend bedrag dat een kredietgever als rente in rekening brengt aan de kredietnemer, gewoonlijk uitgedrukt als een jaarlijks percentage. [1] Het is het tarief dat een bank of andere kredietverstrekker rekent om geld te lenen, of het tarief dat een bank zijn spaarders betaalt voor het aanhouden van geld op een rekening. [2]

De jaarlijkse rente is de rente over een periode van één jaar. Andere rentetarieven zijn van toepassing over verschillende perioden, zoals een maand of een dag, maar zijn meestal op jaarbasis .

De rentevoet is gekarakteriseerd als "een index van de voorkeur ... voor een dollar huidig ​​[inkomen] boven een dollar toekomstig inkomen." [3] De lener wil, of moet, vroeg of laat over geld beschikken en is bereid een vergoeding te betalen - de rente - voor dat voorrecht.

Een bedrijf leent kapitaal van een bank om activa te kopen voor zijn bedrijf. In ruil daarvoor rekent de bank rente aan het bedrijf. (De geldschieter kan ook rechten op de nieuwe activa als onderpand eisen .)

Duitsland kende depositorentes van 14% in 1969 tot bijna 2% in 2003
De effectieve federale fondsenrente in de VS gedurende meer dan een halve eeuw in kaart gebracht